Anh Tuấn Anh (32 tuổi) da có nhiều sẹo rỗ sâu ở mức độ nặng Sau 9 lần điều trị rỗ bằng phương pháp Phi Kim đã cải thiện được hơn tình trạng rỗ đáng kể